Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo


Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo


Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Tom prilikom organizovana je proslava a djecu je zabavljao animator Žarko-Žabac, čije pris

Tom prilikom organizovana je proslava a djecu je zabavljao animator Žarko-Žabac, čije pris

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Na poziv NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “ Naša ini

Na poziv NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “ Naša ini

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

NVO Savez udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju„ Naša inicijativa“ –

NVO Savez udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju„ Naša inicijativa“ –

NVO Savez "Naša inicijativa", počinje sa realizacijom projekta "Partnerstvom i saradn

NVO Savez "Naša inicijativa", počinje sa realizacijom projekta "Partnerstvom i saradn

Dana 26.03.2017. godine u prostorijama Saveza "Naša inicijativa" na Starom aerodromu

Dana 26.03.2017. godine u prostorijama Saveza "Naša inicijativa" na Starom aerodromu

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” je 2

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” je 2

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 27.12.2016. godine, NVO Savez

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 27.12.2016. godine, NVO Savez

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže