PressConf HB 1

      

    SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PROJEKAT „OSOBE SA INVALIDITETOM – LIDERI U PČELARSTVU“     

Berane, 19.06.2018.godine

Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom uz pomoć EU

Oko 40 osoba sa invaliditetom iz BiH i Crne Gore će proći obuke za bavljenje pčelarstvom kao i obuke koje će im omogućiti nastavak samostalnog poslovanja i udruživanja u okviru projekta koji finansira Evropska unija sa više od 200.000 eura.

Početak projekta “Osobe sa invaliditetom - lideri u pčelarstvu“ je obilježen 19. juna u Beranama u organizaciji Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” iz Podgorice, koji u svom sastavu ima 20 opštinskih udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju iz 16 gradova u Crnoj Gori. Projekat će omogućiti osobama s invaliditetom da se zaposle, a time im poboljšati kvalitet života i integraciju u zajednicu na ravnopravnoj osnovi.

Osobe  sa invaliditetom će kroz obuku naučiti na koji način prikupiti sredstva iz raznih fondova, koji mogu biti korišćeni za razvoj pčelarstva, a dobit će i stručnu literaturu koja im može biti od značajne pomoći u njihovom budućem zanimanju. Planirano je i formiranje dva klastera pčelara, po jedan u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Partnerska organizacija “Sunce” iz BiH, će izvršiti nabavku mašine za pakovanje meda i proizvoda od meda i zaposliti dva radnika na tim poslovima.

Sanja Bošković, predsjednica Skupštine Saveza je istakla značaj projekta za roditelje, djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju.

Već tri godine Savez zapošljava osobe sa invaliditetom na administrativnim poslovima. Ovim projektom je planirano zapošljavanje osoba sa invaliditetom u proizvodnji u pčelarstvu, što je korak naprijed”- istakla je Bošković.

Milisav Korać izvršni direktor Saveza i koordinator projekta je istakao da će projekat omogućiti osobama sa invaliditetom da kroz rad sa stručnjacima steknu samopouzdanje u sebe i svoj rad.

“Planirali smo da u okviru projekta organizujemo edukaciju iz oblasti pčelarstva za ukupno 40 lica sa invaliditetom - 20 iz Crne Gore i isto toliko iz BiH. Predavač će biti stručnjak za ovu oblast, gospođa Jadranka Luketa iz Hrvatske, koja je i sama lice sa invaliditetom, lice koje koristi invalidska kolica a uspješno se bavi pčelarstvom. Želimo da i na taj način osnažimo naše korisnike koji će kroz neposredni primjer gospođe Lukete moći vidjeti da se pčelarstvom mogu baviti i lica teže pokretljivosti.

“Po završetku projekta pčelarska oprema i pčele postaju trajno vlasništvo lica sa invaliditetom, sa njihovom obavezom a što ćemo predvidjeti pojedinačnim ugovorima sa njima, da se i nakon projekta nastave baviti pčelarstvom”,- naglasio je Korać.

„Ovaj projekat koji je prije par godina mogao biti samo ideja, sada je dobio šansu a čemu je doprinijela  NVO “Naša inicijativa“. Sam naziv projekta: „Osobe sa invaliditetom - lideri u pčelarstvu“, pokazuje nam da se u pčelarstvu, kao u rijetko kojoj poljoprivrednoj grani, mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihove porodice mogu aktivno uključiti u proizvodnju i biti ne samo ravnopravni nego i lideri“,- rekao je Velizar Cimbaljević, predsjednik Udruženja pčelara „Uljanik“ Berane i lokalni mentor projekta.

Ukupna vrijednost projekta “Osobe sa invaliditetom-lideri u pčelarstvu” koji finansira Evropska unija, u okviru Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora iznosi  245.388 eura, od čega Evropska unija finansira 85% dok 15% sufinansiraju partnerske organizacije. Projekat provodi Savez “Naša inicijativa”  iz Podgorice sa partnerskim organizacijama iz obje zemlje.

Za više infromacija, molimo kontaktirajte:

Milisav Korać, Koordinator projekta

Telefon:020 642 060; Mob:067 576 780

E-mail:

                       EUsimple

Projekat provodi Savez  udruženja  roditelja djece i omladine sa teškoćama u   razvoju ”Naša inicijativa” Podgorica

Bulevar Josipa Broza Tita bb

Podgorica 81000, Crna Gora

Tel: +382 20 642 060

Mob: +382 67 576 780

Ovaj projekat finansira Evropska unija

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Skenderija 3a

Sarajevo 71000, BiH

Tel: +387 33 254 700

Fax: +387 33 666 037

  Evropska komisija je izvršno tijelo EU.

 „Evropska unija se sastoji od 28 država članicakoje su odlučile postepeno povezivati svoja  znanja, resurse i sudbine. Tokom 50 godina proširenja, zajedno su   izgradile zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja, istovremeno zadržavajući   kulturne različitosti, toleranciju i lične slobode. Evropska unija je posvećena tomu da svoja dostignuća i vrijednosti dijeli sa zemljama i ljudima izvan vlastitih granica”.

  

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže