Emisija ,,NVO Sektor'' televizije RTCG je dana 01.06.2021. godine posjetila NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru. ,,Prostor u kojem Društvo trenutno obavlja svoje poslove je mali i ne odgovara potrebama kako Društva, tako i njegovih korisnika - djece sa posebnim potrebama. Neophodno je adaptirati prostor na način koji bi omogućio lakše i udobnije obavljanje poslova i boravka unutar Društva'' kazao je Čedo Popović. Stručni kadar koji svakodnevno radi sa djecom sa smetnjama u razvoju takođe smatra da je za poslove koje obavlja potrebno prostranije okruženje. Što se tiče rada sa djecom, defektološkinja Nevenka Pavić istakla je da se sa motoričkim i mentalnim vježbama djece sa teškoćama u razvoju mora početi što prije, po mogućnosti još u ranom djetinjstvu. Potreban je kontinuiran i uporan rad, jer u suprotnom dolazi do stagnacije. Društvu su potrebna stručna lica koja bi timskim radom doprinijela razvoju djece sa posebnim potrebama, dodala je Pavić. NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru aktivno je od 2002. godine, a njihov rad podržavaju UNICEF i Save the Children International.

Emisija ,,NVO Sektor''

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže