Savez "Naša inicijativa" je danas zaključio ugovore o radu sa 8 lica sa invaliditetom u sk

Savez "Naša inicijativa" je danas zaključio ugovore o radu sa 8 lica sa invaliditetom u sk

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa''

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa''

NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru.

NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru.

Bečić: Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

Bečić: Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

Dvadeset godina rada NVO Društvo djece sa posebnim potrebama – ostvareni značajni projekti

Dvadeset godina rada NVO Društvo djece sa posebnim potrebama – ostvareni značajni projekti

Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćam

Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćam

Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsje

Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsje

Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Milisav - Mimo Korać, kao predstavnik NVO sektora, prisustvovao i učestvovao u radu na kon

Milisav - Mimo Korać, kao predstavnik NVO sektora, prisustvovao i učestvovao u radu na kon

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

Nazire se mogućnost rješavanja problema prostora za Društvo roditelja djece u Baru

Nazire se mogućnost rješavanja problema prostora za Društvo roditelja djece u Baru

Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša

Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša

Izvršni direktor NVO Saveza "Naša inicijativa" Podgorica, Milisav Korać gostovao je u emis

Izvršni direktor NVO Saveza "Naša inicijativa" Podgorica, Milisav Korać gostovao je u emis

BOJE JUTRA - Kako je pauza zbog pandemije uticala na djecu sa invaliditetom - Milisav Kora

BOJE JUTRA - Kako je pauza zbog pandemije uticala na djecu sa invaliditetom - Milisav Kora

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže