Izvještaj o realizovanim aktivnostima. pdf1 , pdf2

Ova publikacija kreirana je kroz projekat „Psihološkom podrškom osnažujemo lica sa invaliditetom i njihove roditelje“ koji je realizovalo NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar“ u partnerstvu sa NVO „Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“.

Projekat je odobren Odlukom Komisije za evaluaciju prijedloga projekata Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Realiazcija projekta je trajala od 15.03.2024. godine do 15.06.2024. godine.

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže