Održana sjednica Upravnog odbora Saveza "Naša inicijativa" dana 01.11.2023. godine

Dana 01.11.2023. godine u Podgorici je održana druga sjednica Upravnog odbora Saveza ,,Naša inicijativa” u ovoj godini.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora Saveza "Naša inicijativa", predsjednica i potpredsjednica Skupštine Saveza "Naša inicijativa" i izvršni direktor. Na Sjednici je prvo usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora koja je održana 23.01.2023. godine. S obzirom da niko od članova Upravnog odbora nije imao primjedbi, Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Na sjednici Upravnog odbora je usvojen izvještaj izvršnog direktora o radu Saveza ,,Naša inicijativa” između dvije sjednice Upravnog odbora. Izvršni direktor je prisutne uputio o projektima Saveza "Naša inicijativa".

Sjednica je održana u okviru projekta ‘’Podrška razvoju socijalnih servisa na lokalnom nivou za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju” koji je odboren od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u 2022. godini.

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže