Poziv nezaposlenim licima s invaliditetom za edukaciju


Actions, Aktivnosti


NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“ i NVO „Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore“ – Podgorica u okviru Projekta „Podrška zaposlenju OSI“ – Grant šeme, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, pozivaju nezaposlena lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, koja su zainteresovana za učešće u edukaciji za sljedeća zanimanja: pomoćni računovodstveni poslovi, poslovi administratora i poslovi vozača.

Zainteresovana lica mogu da nas kontaktiraju na broj telefona 067/576-780 ili putem e-mail adrese: .

Nakon završene edukacije zaposlićemo 5 odabranih kandidata, od čega 2 kandidata na radnom mjestu pomoćni računovodstveni poslovi i 2 kandidata na poslovima administratora, te jedno lice na poslovima vozača.

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže