Povodom 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održana konferencija pod nazi

Povodom 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održana konferencija pod nazi

MONITOR-SOCIJALNA ZAŠTITA-DPS protiv djece

MONITOR-SOCIJALNA ZAŠTITA-DPS protiv djece

Najava sastanka Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO ,,Naša inicijativa”

Najava sastanka Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO ,,Naša inicijativa”

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže