NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” je održalo radionicu u Rožajama kao dio projecta ,, Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju”  .

 

Milisav Korać, izvršni direktor Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” iz Podgorice ističe da su radionice organizovane u cilju pružanja pomoći porodicama ove populacije.

 

,,Pokušali smo da im objasnimo na koji način mogu da ostvare prava njihove djece, a upoznali smo ih i sa nekim njihovim pravima koja do danas nisu znali. Dogovorili smo konkretne pravce saradnje u cilju unapređenja kvaliteta života i položaja djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Učesnike radionice smo obavijestili o radu nadležne državne, socijalne i ljekarske komisije koja će u Rožajama raditi 31.oktobra kada će se rešavati o pravima djece iz oblasti socijalne zaštite”, naglasio je Korać .

 

 Izvršni direktor ovog Saveza istakao je i da veliki broj roditelja djece sa teškoćama u razvoju  iz Rožaja nije u radnom odnosu i da se nalaze u nezavidnoj socijalnoj situaciji, te da su dogovorili da Centar za socijalni rad da preporuke nadležnim organima za pružanje jednokratne pomoći da bi im se na neki način pomoglo.  

 

 Korać je pozvao sve roditelje da svoju djecu što više uključuju u obrazovni sistem i podsjeća da su iz lokalne uprave obećali pomoć pri zapošljavanju lica sa invaliditetom.

 

 Projekat je odobren i finansiran od strane Evropske unije, podsredstvom Centra za građansko obrazovanje i Građanskih inicijativa iz Beograda.

Rožaje - radionica

srijeda, 27 maj 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže