Najava potpisivanja ugovora u vezi projekta „U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskrimi

Najava potpisivanja ugovora u vezi projekta „U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskrimi

Prezentacijom aktivnosti udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje

Prezentacijom aktivnosti udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje

Dana 27.12.2017. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju –Podgorica po

Dana 27.12.2017. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju –Podgorica po

Održana jedanaesta radionica

Održana jedanaesta radionica

“Evropski dom Tivat” dobio je Sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja, koji dodjeljuj

“Evropski dom Tivat” dobio je Sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja, koji dodjeljuj

Petoro djece i mladih u razvoju sa svojim roditeljima iz lokalnih udruženja i sastava Save

Petoro djece i mladih u razvoju sa svojim roditeljima iz lokalnih udruženja i sastava Save

Uspješna saradnja dvije NVO iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje

Uspješna saradnja dvije NVO iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje

Dana 26.12.2018. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica p

Dana 26.12.2018. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica p

U hotelu Aldi Rožaje, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

U hotelu Aldi Rožaje, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

Potpisivanje ugovora o radu sa 22 lica sa invaliditetom Projekat ZZZCG- grant šeme

Potpisivanje ugovora o radu sa 22 lica sa invaliditetom Projekat ZZZCG- grant šeme

Na 32 sjednici Odbora za zdravstvo ,rad i socijalno stranje ,održana je konsultativno sas

Na 32 sjednici Odbora za zdravstvo ,rad i socijalno stranje ,održana je konsultativno sas

Po pozivu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, izvršni dire

Po pozivu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, izvršni dire

NVO Savez “Naša inicijativa” i NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju-Podgo

NVO Savez “Naša inicijativa” i NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju-Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

U Centru za kulturu Plav, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoj

U Centru za kulturu Plav, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoj

U Podgorici u Kancelariji Saveza " Naša inicijativa" je dana 18.07.2017.godine održana Sje

U Podgorici u Kancelariji Saveza " Naša inicijativa" je dana 18.07.2017.godine održana Sje

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže