Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa”, u saradnji sa NVO,,Zvijezda” iz Kolašina održao je radionicu ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju”. U radionici pored roditelja ove populacije učestvovala je i predsjednica Opštine Kolašin  Željka Vuksanović koja je istakla da će Opština  u okviru svojih mogućnosti uvijek pomagati organizaciju ovakvih radionica i naglasila da je neposredna komunikacija najbolji način da se rješavaju problem u bilo kojoj oblasti.

,,Cilj nam je da afirmišemo prava djece i omladine sa teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima  ukažemo na mogućnost korištenja tih prava” dodao je Milisav Korać izvršni direktor Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” iz Podgorice .

 

Rukovodilac Centra za socijalni rad u Kolašinu Duško Šćepanović kazao je da će radionica i sastanci na ovu temu pomoći roditeljima i djeci sa smetnjama u razvoju da ubuduće lakše ostvaruju svoja prava.

Kolašin - radionica radionica u skladu sa projektom ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju”

četvrtak, 28 maj 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže