U prostorijama Akademije znanja u Budvi , 12. decembra 2014. godine održana je šestočasovna radionica u skladu sa projektom ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju”, koji sprovodi Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” Podgorica.

Predavači na radionici bili su Milisav Korać, diplomirani pravnik i Slobodan Vuković, profesor u penziji.

Radionice se organizuju u deset gradova Crne Gore, a projekat je podržala Evropska unija podsredstvom Centra za građansko obrazovanjeiz Podgorice i Građanskih inicijativa iz Beograda.

 

Pored roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Budve, radionici su prisustvovali predstavnici Opštine Budva, Centra za socijalni rad, Fonda zdravstva i lokalnih medija.

Budva - radionica kao dio projekta: "Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju"

srijeda, 27 maj 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže