U hotelu ,,Palma“ u Tivtu 17.decembra 2014. godine održana je radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju“, a koju je organizovao Savez udruzenja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica.

U sklopu pomenutog projekta, koji finansira Evropsa unija posredstvom Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice  i Građanskih inicijativa iz Beograda, nevladina organizacija Savez udruženja ,,Naša inicijativa“ realizuje radionice u deset gradova Crne Gore.

Na radionicama su pored roditelja, učešće uzeli i predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad i Fonda zdravstva.

,,Upoznavanjem sa pravima i propisima stvaraju se preduslovi da jedan dio roditelja u narednom periodu za svoju djecu ostvari pojedina prava i doprinese unapređenju položaja te populacije u društvu“, naveli su iz Saveza ,,Naša inicijativa“, čiji je član i NVO ,,Evropski dom Tivat“ kao jedno od 20 lokalnih udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz sastava ovog Saveza.

 

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ je krovna, mrežna, socijalno-humanitarna, nestranačka, nevladina organizacija, koja širom Crne Gore okuplja  opštinska udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju.

Tivat - radionica

srijeda, 27 maj 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže