10. mjesec realizacije projekta „Saradnjom do većeg zaposlenja OSI“

Savez „Naša inicijativa“ već deseti mjesec realizuje aktivnosti u sklopu projekta “Saradnjom do većeg zaposlenja OSI” gdje 8 lica sa invaliditetom obavlja svoje radne obaveze u Podgorici kod nosioca projekta i na Cetinju kao partnerskoj organizaciji.

Osam OSI je zaposleno na administrativnim poslovima (kucanje dokumenata, kopiranje, skeniranje, koričenje), praćenju sajtova relevantnih institucija, kao dizajnu i štampi materijala. Kroz svoj rad OSI su pokazali upornost i kreativnost, te pružili inspiraciju za rad drugim licima sa invaliditetom koji su kroz dosadašnju realizaciju upoznati sa projektnim aktivnostima.

Lica sa invaliditetom su izrazila veliko zadovoljstvo na radnom agažmanu i imaju veliku želju da se isti nastavi i u budućnosti, te da od svojih plata unapređuju kvalitet svog života a i porodica u kojima oni žive.

Projekat je inače odobren od strane Zavoda za zapošljavanje u okviru grant šema, o čemu je potpisan ugovor između Saveza “Naša inicijativa” i ZZZCG dana 18.03.2022. godine.

 

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže