PONOVNI POZIV – „OSOBE SA INVALIDITETOM – LIDERI U PČELARSTVU“

Podgorica, 14.06.2018.godine

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bavljenje pčelarstvom iz opština: Danilovgrad i Kolašin da se prijave na poziv za učešće u projektu „ Osobe sa invaliditetom – Lideri u pčelarstvu“.
Projekat finansira Evropska unija a realizuje se u saradnji sa NVO „Sunce“ sa Pala, Bosna i Hercegovina.
Na poziv se mogu javiti nezaposlena lica sa invaliditetom koja zadovoljavaju sledeće uslove:
- Imaju utvrđen status lica sa invaliditetom od strane područnih jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;
- Imaju uslove za bavljenje pčelarstvom, odgovarajuće zemljište u posjedu ili u zakupu;
- Motivisanost za bavljenje pčelarstvom i nakon završetka projekta;
Komisija Saveza „Naša inicijativa“ će obići sve potencijalne kandidate i izvršiti odabir lica sa invaliditetom od kojih će 50% biti pripadnice ženskog pola.
Svi odabrani kandidati/kinje će dobiti po 10 mladih pčelinjih društava sa košnicama i osnovnom opremom i literaturom za bavljenje pčelarstvom. Po završetku projekta pčelinja društva i oprema prelaze u trajno vlasništvo kandidata/kinja.
Cilj projekta je da lica sa invaliditetom koja dobiju opremu i pčelinja društva nakon završetka projekta, nastave da se bave pčelarstvom kroz zapošljavanje i time stiču prihode za život.
Odabrani kandidati/kinje će biti u obavezi da pohađaju edukacije predviđene projektom „Osobe sa invaliditetom - Lideri u pčelarstvu“ i da uvećaju broj pčelinjih društava shodno ugovoru koji će potpisati sa Savezom „Naša inicijativa“.
Savez „Naša inicijativa“ će za sve odabrane kandidate/kinje obezbijediti mentorsku podršku u trajanju od najmanje 12 mjeseci.
Odabrana lica će postati članovi klastera pčelara koji će se formirati tokom trajanja projekta i nastupati na sajmovima pčelarstva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Zainteresovana lica svoje prijave mogu dostaviti na e-mail ili preporučenom poštom na adresu: NVO Savez „Naša inicijativa“ Bulevar Josipa Broza Tita, Stari aerodrom bb, bivši vojni kompleks, 81000 Podgorica.
Uz prijavu dostaviti: biografiju, dokaz o statusu lica sa invaliditetom, motivaciono pismo i kontakt telefon sa adresom. Nepotpune prijave mogu biti odbijene.
Prijave sa traženim podacima i dokumentima slati do 21.06.2018. do 12:00h. Vrijeme predaje prijave pošti ili slanja mailom, smatra se kao vrijeme predaje prijave Savezu “Naša inicijativa”. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti razmatrane.
Za sve detaljnije informacije možete nas kontaktirati na tel: 020 642 060 i 067 576 780, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00h.

                                         EUsimple

Projekat provodi Savez  udruženja  roditelja djece i omladine sa teškoćama u   razvoju ”Naša inicijativa” Podgorica

Bulevar Josipa Broza Tita bb

Podgorica 81000, Crna Gora

Tel: +382 20 642 060

Mob: +382 67 576 780

Ovaj projekat finansira Evropska unija

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Skenderija 3a

Sarajevo 71000, BiH

Tel: +387 33 254 700

Fax: +387 33 666 037

  Evropska komisija je izvršno tijelo EU.

 „Evropska unija se sastoji od 28 država članicakoje su odlučile postepeno                 povezivati svoja  znanja, resurse i sudbine. Tokom 50 godina proširenja, zajedno su   izgradile zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja, istovremeno zadržavajući   kulturne različitosti, toleranciju i lične slobode. Evropska unija je posvećena tomu             da svoja dostignuća i vrijednosti dijeli sa zemljama i ljudima izvan vlastitih granica”.

  

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže