”Nastavak aktivnosti Saveza na unapređenju položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i osnižavanju lokalnih roditeljskih udruženja” -  2012 god.

Donator: Komisije Vlade CG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Ovim projektom obezbijeđeno je finansiranje rada Kancelarije Saveza, ostvarivanje saradnje sa državnim i drugim organima, posjeta i saradnja sa lokalnim udruženjima iz sastava Saveza, funkcionisanje Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Radne grupe za podršku implementaciji Strategije za integraciju OSI.

Projekat se odnosio na oblast: Zadovoljenje potreba lica sa invaliditeom.

 

Iznos odobrenih sredstava je: 18 000,00 eura.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže