”Servis za podršku organizacijama roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Crne Gore”

Donator MRSS –raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2006.god.

U okviru projekta je otvorena kancelarija Saveza u Podgorici koja radi kao podrška radu lokalnim organizacijama.     

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže