“Dnevni boravak za djecu sa teškoćama u razvoju u Beranama”

Donator MZRSS- raspodjela dijela sredstava od igara na sreću 2007.god.

U okviru projekta pružena je podrška otvaranju Dnevnog centra u Beranama, sredstva od 110.000,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže