Program pilotiranja asistencije za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju koja se školuju po inkluzivnom modelu”

Donator MPN- raspodjela dijela prihoda od igara na sreću 2008.god.-Vaninstitucionalno obrazovanje

U okviru ovog projekta obučena su 4 asistenta u nastavi da pružaju asistenciju za 5  djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici i Bijelom Polju.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže