„Kroz osnaživanje i podršku do unapređenja kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“ – realizacija projekta je u toku.

Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti: Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom.

Iznos odobrenog projekta je 15.200,00 eura.

 

Projektom je planirano finansiranje rada Kancelarije Saveza, ostvarivanje saradnje sa državnim i drugim organima, posjeta i saradnja sa lokalnim udruženjima iz sastava Saveza, funkcionisanje Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Radne grupe za podršku implementaciji Strategije za integraciju OSI. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže