Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Ovim projektom se pružila stručna podrška od strane 20 lica (logopedi, defektolozi, psiholozi, animatori, predavači likovne, muzičke umjetnosti) u trajanju od 5 mjeseci u 20 lokalnih udruženja u sastavu Saveza „Naša inicijativa“. Takođe, jedna od vrlo važnih aktivnosti koja je sprovedena u Projektu je rad Radne grupe na praćenju Akcionog plana za 2018 – 2019. godinu za implementaciju Staretgije za integraciju lica sa invaliditetom i praćenje Programa rada Vlade u 2018. i 2019. godini, analiza postojećeg stanja i davanje određenih sugestija i preporuka za unapređenje sveukupnog položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, sa akcentom na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Projekat je rezultirao na taj način što je doveo do unaprijeđenja vaspitno-obrazovnog i psihofizičkog stanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju u 20 lokalnih udruženja koji su korisnici projekta.

Projekat je počeo 21. 3. 2019. godine, i trajao je do  20. 2. 2020. godine.
Projekat je odobren u iznosu 50.005,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže