Najava: Posjeta ministarke rada i socijalnog staranja gospođe Zorice Kovačević Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica i NVO Udruženju roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica

Na poziv NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica i lokalnog NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, dana 21.09.2015.godine, ministarka rada i socijalnog staranja gospođa Zorica Kovačević sa saradnicima posjetiće pomenute dvije organizacije.

Sastanak je inače kontinuitet kvalitetne saradnje koju Savez ,,Naša inicijativa“ i lokalne organizacije iz sastava ovog Saveza, godinama imaju sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Na sastanku će se pričati o problematici djece i maldih sa smetnjama u razvoju i članova njihovih porodica u oblasti dječje i socijalne zaštite a koja je u nadležnosti Ministarstva rada. Predstavnici Saveza ,,Naša inicijativa“ će predložiti određena rješenja koja bi vodila u pravcu pojednostavljenja procedura za ostvarenje određenih prava i rješenja koja bi mogla doprinijeti sveukupnom poboljšanju položaja pomenute populacije. Razgovaraće se o implementaciji Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti, Zakona o povlastici na putovanja lica sa invaliditetom i podzakonskih propisa iz oblasti socijalne zaštite.

Sastanku će prisustvovati predsjednice i predsjednici lokalnih udruženja iz sastava Saveza ,,Naša inicijativa“ i oko desetak roditelja iz NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica u čijim će se prostorijama inače i održati sastanak.    

                                                                                PR SLUŽBA Saveza ,,Naša inicijativa“

 

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže