ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM RADA

ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM RADA

Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica...

Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica...

Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, Zakona o status i finansiranju organiza

Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, Zakona o status i finansiranju organiza

Poziv nezaposlenim osobama sa invaliditetom povodom kontaktiranja opštinskih biroa rada

Poziv nezaposlenim osobama sa invaliditetom povodom kontaktiranja opštinskih biroa rada

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti samo je korak u pravcu..

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti samo je korak u pravcu..

Milisav Korać izabran za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunam

Milisav Korać izabran za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunam

Održane završne konsultacije o Programu reforme politike zapošljavanja i socijalne politik

Održane završne konsultacije o Programu reforme politike zapošljavanja i socijalne politik

“Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine...

“Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine...

Vlada Crne Gore imenovala je Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću

Vlada Crne Gore imenovala je Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću

Najava sastanka Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO ,,Naša inicijativa”

Najava sastanka Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO ,,Naša inicijativa”

Dana 30.06.2015. godine predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa...

Dana 30.06.2015. godine predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa...

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

Održan sastanak između predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Održan sastanak između predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Konferencija:Poglavlje 23:gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak

Konferencija:Poglavlje 23:gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

MONITOR-SOCIJALNA ZAŠTITA-DPS protiv djece

MONITOR-SOCIJALNA ZAŠTITA-DPS protiv djece

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže