U Tivtu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvariva

U Tivtu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvariva

U Budvi održana šestočasovna radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetni

U Budvi održana šestočasovna radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetni

NGO Union of Associations of Parents of Children and Youth with Disabilities "Our Initiati

NGO Union of Associations of Parents of Children and Youth with Disabilities "Our Initiati

Predsjednik Vujanović na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveza i udruženja osoba

Predsjednik Vujanović na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveza i udruženja osoba

U Kolašinu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Kolašinu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Povodom 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održana konferencija pod nazi

Povodom 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održana konferencija pod nazi

Na sastanku sa Predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem razmotrena su pitanja od značaja za

Na sastanku sa Predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem razmotrena su pitanja od značaja za

U Beranama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Beranama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Na satanku NVO,,Naša inicijativa” i ministra rada i socijalnog staranja razgovaralo se

Na satanku NVO,,Naša inicijativa” i ministra rada i socijalnog staranja razgovaralo se

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio predstavnike NVO Savez "Naša Inicijativa"

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio predstavnike NVO Savez "Naša Inicijativa"

U Rožajama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Rožajama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Održan sastanak izmedju predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Održan sastanak izmedju predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Na satanku ministra rada i socijalnog staranja i predstavnika NVO,,Naša inicijativa”

Na satanku ministra rada i socijalnog staranja i predstavnika NVO,,Naša inicijativa”

U Mojkovcu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Mojkovcu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predsjednika O

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predsjednika O

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže